• Czy angielski jest łatwy?

 
Staramy się odpowiedzieć ...

Język angielski może wydawać się wielu z nas łatwy do opanowania. Trzeba przyznać, że komunikacja w tym języku na poziomie podstawowym czy średnio zaawansowanym jest możliwa już po stosunkowo niedługim czasie nauki. Jednak, jeżeli ktoś chce władać tym językiem naprawdę biegle, musi zapamiętać dużą ilość słówek, idiomów i związków frazeologicznych. Pod względem zasobu słownictwa jeżyk angielski należy do najbogatszych.

Kobieta z tabletemNależy jednak pamiętać, że sama znajomość słówek to nie wszystko. Dla uczących się języka angielskiego zrozumienie mówiącego szybko i niewyraźnie 'nativa' to bardzo trudne zadanie. Polacy przyzwyczajeni do akcentowania wyrazów na przedostatnią sylabę, mają trudności z właściwym akcentowaniem wyrazów angielskich, a w konsekwencji ze zrozumieniem potoku słów, w którym nieakceptowane sylaby ulegają skróceniu, a wyrazy zlewają się i staja się trudne do rozróżnienia. Jedyną radą jest osłuchanie się z językiem angielskim poprzez np.: słuchanie radia czy oglądnie anglojęzycznej telewizji.

Niestety nie tylko wymowa angielska może być problemem dla Polaków. Gramatykę angielską można opisać w skrócie jednym zdaniem: " Im dalej w las tym więcej drzew". Mimo, że jest ona wolna od odmiany przez przypadki i rodzaje, to nie jest ona wolna od zawiłości i niuansów, które sprawiają niemało trudności uczącym się. Jednym z aspektów gramatyki, bardzo trudnym dla Polaków, mogą być przedimki. Aby dobrze opanować ich stosowanie należy wykazać się nie tylko znajomością pewnych reguł, w sumie nielicznych, ale także intuicją i wyczuciem językowym, które pojawiają się dopiero po dobrych kilku latach nauki. I tak zdarza się, że nawet ci, którzy uczą się języka od wielu lat potrafią powiedzieć "the Poland" , łamiąc jedną z podstawowych zasad, ze przed nazwami państw i miast nie używamy przedimka określonego "the".

Kolejną jeszcze trudniejszą sprawą są przyimki. W tym przypadku nie ma właściwie żadnych reguł, którymi można by się kierować. Każde wyrażenie musi być zapamiętane oddzielnie. Według słownika można wyróżnić, co najmniej 28 różnych zastosowań przyimka "in" i 18 "at". Ponadto jeden czasownik może łączyć się z wieloma różnymi przyimkami, zmieniając przy tym znaczenie np.: "look at", "look into", "look after", "look for". Przyimki bardzo często mylą się Polakom. Jak można to zrozumieć, że z dniami tygodnia łączy się przyimek on, natomiast mówiąc o weekendzie powiemy "at the weekend"?

W każdym języku na uczących się czyhają pułapki. W języku angielskim niektóre słowa mogą wprowadzić uczących się w błąd, ze względu na swoje pozorne podobieństwo do polskich wyrazów. Chociaż brzmią bardzo podobnie, znaczą zupełnie co innego. Dobrym przykładem 'fałszywych przyjaciół' może być słowo "eventually", które wcale nie znaczy ewentualnie, lecz w końcu, ostatecznie. Jeśli spojrzymy na kilka innych przykładów, przekonamy się, jak łatwo wpaść w pułapkę polsko-angielskich podobieństw. Tak więc "actually" znaczy rzeczywiście, faktycznie, a nie aktualnie; "chef" to nie każdy szef, lecz jedynie szef kuchni.; "sympathetic" oznacza współczujący a nie sympatyczny, a "lunatic" to szaleniec, który nie ma nic wspólnego z lunatykiem.

Przykłady udowadniające tezę, że angielski jest trudny, można by mnożyć. Nauka języka obcego to praca na całe życie. Można zapytać się siebie, czy znam do końca swój język ojczysty? Z drugiej strony język angielski to taki język, do którego opanowania w stopniu komunikatywnym wystarczy mniejsza liczba godzin nauki w porównaniu z innymi językami europejskimi. I na tym też chyba polega sukces języka angielskiego we współczesnym świecie.Powrót
Centrum Edukacji DOVE

Centrum Edukacji DOVE

ul. Szkolna 8, Kiełczów
tel. 519 177 315

e-mail: centrum.edukacji.dove@gmail.com